пословање 

пословање  пословање 

Општи акти

Статут позоришта

Акт о оснивању

Информатор о раду

Извештаји

Годишњи извештај за 2017. годину

Годишњи извештај за 2018. годину

Годишњи извештај за 2019. годину

Извештај о броју запослених и ангажованих лица

Годишњи извештај за 2020. годину

Годишњи извештај за 2022. годину

План јавних набавки

План јавних набавки 2024

План набавки за 2019. годину

Измена плана набавки за 2019. годину

План набавки за 2020. годину

Измена плана набавки за 2020. годину

План набавки за 2020. годину - Измена број 2. (дел. број 324. од 03.07.2020. године)

Техничка исправка број 3

Правилник о спровођењу поступка јавних набавки

План јавних набавки 2021. Београдско драмско позориште

План јавних набавки 2021. верзија плана 2

Измењена верзија плана набавки

План јавних набавки 2023

Измењена верзија плана јавних набавки

Јавне набавке

Закључени уговори која се односе на јавну набавку "Услуге организације путовања у земљи и иностранству", ЈНБР У - 1.2.7/19

Одлука о закључењу оквирног споразума за јавну набавку мале вредности "Услуге организације путовања у земљи и иностранству", ЈНБР У - 1.2.3/20

Конкурсна документација и Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности "Услуге организације путовања у земљи и иностранству", ЈНБР У - 1.2.3/20

Услуге организације путовања у земљи и иностранству, ЈНБР У - 1.2.7/19

Обавештење о закљученом уговору које се односе на јавну набавку "Услуге организације путовања у земљи и иностранству", ЈНБР У - 1.2.7/19

Обавештења о закљученим уговорима која се односе на јавну набавку "Услуге организације путовања у земљи и иностранству", ЈНБР У - 1.2.7/19

Обавештење о закљученом оквирном споразуму које се односи на јавну набавку "Услуге организације путовања у земљи и иностранству", ЈНБР У - 1.2.7/19

Обавештење о закљученом уговору које се односи на јавну набавку "Израда идејног пројекта адаптације и реконструкције", ЈНБР У - 1.2.8/19

Обавештење о закљученом оквирном споразуму које се односи на јавну набавку "Услуге организације путовања у земљи и иностранству", ЈНБР У - 1.2.7/19

Обавештење о закљученом уговору које се односи на јавну набавку "Услуга чишћење објекта", ЈНБР У - 1.2.5/19

Обавештења о закљученим уговорима која се односе на јавну набавку "Услуге организације путовања у земљи и иностранству", ЈНБР У - 1.2.1/19

Обавештење о закљученом уговору које се односи на јавну набавку "Услуге организације путовања у земљи и иностранству", ЈНБР У - 1.2.1/19

Одлука о измени одлуке о додели уговора - за јавну набавку ЈНМВ број У - 1.2.5/19, "Услуга чишћење објекта"

Одлука о закључењу оквирног споразума - за јавну набавку ЈНМВ број У - 1.2.7/19, Услуге организације путовања у земљи и иностранству

Одговор на захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације - за јавну набавку ЈНМВ број У - 1.2.8

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права за јавну набавку мале вредности "Услуга чишћење објекта", ЈНБР У - 1.2.5/19

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности "Услуге физичко-техничког обезбеђења", ЈНБР У - 1.2.6/19

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности "Израда идејног пројекта адаптације и реконструкције", ЈНБР У - 1.2.8/19

Обавештење о закљученим уговорима која се односе на јавну набавку "Услуге организације путовања у земљи и иностранству", ЈНБР У - 1.2.1/19

Одлука о додели уговора за јавну набавку мале вредности "Услуга чишћење објекта", ЈНБР У - 1.2.5/19

Обавештење о закљученом уговору које се односи на јавну набавку "Услуге физичко-техничког обезбеђења"

Обавештење о закљученом уговору 12

Обавештење о закљученом уговору 11

Обавештење о закљученом уговору 10

Обавештење о закљученом уговору 9

Обавештење о закљученом уговору 8

Обавештење о закљученом уговору 7

Обавештење о закљученом уговору 6

Обавештење о закљученом уговору 5

Обавештење о закљученом уговору 4

Обавештење о закљученом уговору 3

Обавештење о закљученом уговору 2

Обавештење о закљученом уговору 1

Обавештење о закљученом уговору 3 - 11.10.2019.

Обавештење о закљученом уговору 2 - 11.10.2019.

Обавештење о закљученом уговору 1 - 11.10.2019.

Обавештење о закљученом уговору - 20.09.2019.

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности "Услуге организације путовања у земљи и иностранству"

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности "Услуге физичко-техничког обезбедјења"

Позив за подношење понуда за јавну набавку мале вредности "Услуга чишћење објекта"

Обавештења о закљученим уговорима која се односе на јавну набавку "Услуге организације путовања у земљи и иностранству", ЈНБР У - 1.2.7/19

Обавештења о закљученим уговорима која се односе на јавну набавку "Услуге организације путовања у земљи и иностранству", ЈНБР У - 1.2.7/19

Конкурсна документација и Позив за подношење понуда за јавну набавку "Услуге физичко-техничког обезбеђења", у отвореном поступку за јавну набавку услуга, ЈН број У - 1.2.1/20

Уговор "Услуге организације путовања у земљи и иностранству", ЈНБР У - 1.2.3/20

Одлуку о додели уговора за јавну набавку "Услуге физичко-техничког обезбеђења", у отвореном поступку за јавну набавку услуга, ЈН број У - 1.2.1/20

Обавештење о закљученом уговору које се односи на јавну набавку "Електрична енергија"

Обавештење о закљученом уговору које се односи на јавну набавку "Услуге организације путовања у земљи и иностранству", ЈНБР У - 1.2.3/20

Обавештење о закљученом уговору које се односи на јавну набавку "Услуге организације путовања у земљи и иностранству", ЈНБР У - 1.2.3/20

Обавештење о закљученом уговору 10.11.2020.

Обавештење о закљученом уговору 21.10.2020. - 1

Обавештење о закљученом уговору 21.10.2020. - 4

Обавештење о закљученом уговору 21.10.2020. - 5

Обавештење о закљученом уговору 21.10.2020. - 3

Обавештење о закљученом уговору 21.10.2020. - 2

Обавештење о закљученом уговору 2 - 18.11.2020.

Обавештење о закљученом уговору 1 - 18.11.2020.

Јавне набавке - услуге организације путовања 2

Јавне набавке - услуге организације путовања 1

Правилник о спровођењу поступка јавних набавки

Обавештење о закљученом уговору 2 - 17.12.2020.

Обавештење о закљученом уговору 1 - 17.12.2020.

Обавештење о закљученом уговору 2 - 10.12.2020.

Обавештење о закљученом уговору 1 - 10.12.2020.

Обавештење о закљученом уговору које се односи на јавну набавку "Услуге организације путовања у земљи и иностранству", ЈНБР У - 1.2.3/20

Обавештење о закљученом уговору 10.02.2021.године

Обавештење о закљученом уговору "Услуге организације путовања у земљи и иностранству", ЈНБР У - 1.2.3/20

Обавештење о закљученом уговору путовања у земљи и иностранству, ЈНБР У - 1.2.3/20

Позив за подношење понуда за набавку услуге "Услуга физичко-техничког обезбеђења у објекту Београдског драмског позоришта"

Обавештење о закљученом уговору које се односи на јавну набавку "Услуге организације путовања у земљи и иностранству", ЈНБР У - 1.2.3/20

Обавештење о закљученом уговору које се односи на јавну набавку "Услуге организације путовања у земљи и иностранству", ЈНБР У - 1.2.3/20

Одлука о додели уговора која се односи на набавку "Услуга физичко-техничког обезбеђења у објекту Београдског драмског позоришта"

План јавних набавки 2023

Финансијски извештај

Финансијски извештај 2019

Финансијски извештај 2020

Финансијски извештај 2021

Финансијски извештај 2022

Прва позоришна телевизија на балкану.