представе 

представе  представе 

Преузми репертоар

Представе у БДП "МИЛЛЕННИУМ ТИМ" Арени се изводе током јуна и августа.

Прва позоришна телевизија на балкану.