RUTA – REALIZACIJA INICIJATIVE ZA REGIONALNO UMREŽAVANjE

19.aprila 2023

Beogradsko dramsko pozorište pokrenulo je početkom leta 2019. godine inicijativu za osnivanje Regionalne unije teatara (RUTA), koju čini šest reprezentativnih pozorišnih kuća iz regiona – Hrvatske (Kazalište Ulysses), Slovenije (Mestno gledališče Ljubljana), BiH (Kamerni teatar 55, Sarajevo), Crne Gore (Gradsko pozorište, Podgorica), Severne Makedonije (Dramski teatar, Skoplje) i Srbije (Beogradsko dramsko pozorište) – ujedinjenih u estetskom, repertoarskom i organizacionom modelu.

Protokol o formiranju Unije potpisan je 18. oktobra 2019. u Skupštini grada Beograda. „Predstavnici strana potpisnica Sofija Kunovska (Dramski teatar, Skoplje), Vedran Fajković (Kamerni teatar 55, Sarajevo), Dušan Kovačević (Gradsko pozorište, Podgorica), Barbara Hieng Samobor (Mestno gledališče Ljubljana), Duško Ljuština (Kazalište Ulysses Brioni) i Jug Radivojević (Beogradsko dramsko pozorište, Beograd) sastali su se sa namerom da institucionalizuju ideju o saradnji srodnih pozorišta iz regiona sa ciljem da se kroz različite vidove saradnje međusobno predstave dostignuća i prikažu aktuelne teme i ideje u oblasti umetnosti u regionu, i da se kroz zajednički rad implementiraju različita znanja i dostignuća”, zapisano je u preambuli Protokola.

Osim festivala koji će biti organizovani u svim glavnim gradovima država nekadašnje savezne republike, RUTA će pokrenuti i brojne koprodukcije, a samim tim i razmenu stvaralaca. RUTA je jedinstvena po svom modelu, koji podrazumeva da će se festival periodično tokom jedne kalendarske godine seliti u druge gradove članove Unije. Svako pozorište nastupa s predstavom po sopstvenom izboru. Festival je revijalnog karaktera, a jedan od ciljeva jeste kontinuirano prisustvo svih teatara tokom godine pred publikom u čitavom regionu.

Prvi festival održan je u Beogradskom dramskom pozorištu od 1. do 6. decembra 2019. Otvoren je premijerom predstave „Liliom” Ferenca Molnara, u režiji Ane Tomović.

Festival okuplja veliki broj gostiju, koji su aktivno učestvovuju u susretima sa stvaraocima odgledanih predstava i razmenjuju iskustva ne samo u produkcionom već i u kreativnom pogledu, mišljenja o sličnostima i razlikama, te tendencijama u najzastupljenijim trendovima – s jedne strane, „rediteljskom teatru”, a s druge, podršci i promociji novog dramskog pozorišta s naglaskom na mladim piscima i rediteljima.

Raspored održavanja festivala RUTA 2023.

Ljubljana - Februar
Podgorica - April
Sarajevo - Jun
Brioni - Avgust
Skoplje - Oktobar
Beograd- Decembar

Prva pozorišna televizija na balkanu.