menadžment 

menadžment  menadžment 

Snežana Zubić

Sekretar ustanove

Željko Nikolić

Diplomirani ekonomista

Nina Perenčević

Finansijski administrator

Slavica Marković

Šef tehničkog održavanja

Dragana Dragićević

Poslovni sekretar

Maša Stokić

Dramaturg

Ana Jelić

Umetnički sekretar

Goran Stojiljković

Šef marketinga

Bojana Mišić Drnda

Izvršni producent

dr Biljana Ramić

Producent / organizator

Ivana Jovović

Organizator

Goran Popović

Šef scene

Goran Milošević

Zamenik šefa scenske tehnike

Marko Kekezović

Šef tona

Neda Antonijević

Šef garderobe

Marija Milovanović

Šef šminke

Ida Đorđević

Biletar

Prva pozorišna televizija na balkanu.