уметничко веће 

уметничко веће  уметничко веће 
Jug Radivojević

Југ Радивојевић

Директор

Ana Tomović

Ана Томовић

Редитељ

Bojana Denić

Бојана Денић

Преводилац

Прва позоришна телевизија на балкану.