уметничко веће 

уметничко веће  уметничко веће 
Ana Tomović

Ана Томовић

Редитељ

Bojana Denić

Бојана Денић

Преводилац

Jug Radivojević

Југ Радивојевић

Директор

Прва позоришна телевизија на балкану.