umetničko veće 

umetničko veće  umetničko veće 
Jug Radivojević

Jug Radivojević

Direktor

Ana Tomović

Ana Tomović

Reditelj

Bojana Denić

Bojana Denić

Prevodilac

Prva pozorišna televizija na balkanu.