Naši dani

Festival „Naši dani“ nastao je na inicijativu Beogradskog dramskog pozorišta, Srpskog narodnog pozorišta iz Novog Sada i Novosadskog pozorišta Ujvideki Sinhaz sa ciljem da se kroz različite vidove saradnje međusobno  predstave dostignuća i prikažu aktuelne teme i ideje različitih pozorišnih kuća u oblasti umetnosti, kao i da se kroz zajednički rad implementiraju različita znanja, sa akcentom na saradnji koja će se odvijati svake godine i postati tradicionalna.

Festival je koncipiran po principu gostovanja nekoliko predstava u nizu, gde svako pozorište tokom jedne nedelje predstavlja reprenzetativne predstave gostujući u drugoj pozorišnoj kući. Prvi festival održan je od 7-11. maja 2021. godine. Festivalu su se, do danas, pridružili i Zagrebačko kazalište mladih, Narodno pozorište Republike Srpske i Jazavac teatar iz Banjaluke, Crnogorsko narodno pozorište iz Podgorice, Slovensko narodno gledališče Ljubljana, Zetski Dom“ sa Cetinja i Centar za kulturu „Jordan HK-Džinot“ iz Velesa.

Prva pozorišna televizija na balkanu.