upravni odbor 

upravni odbor  upravni odbor 

Aleksandar Stamatović

Predsednik

Snežana Kutrički

Aleksandar Dunić

Ivan Tomić

Igor Damnjanović

Prva pozorišna televizija na balkanu.