Idiot

Fotograf

Dragana Udovičić

Fjodor Mihajlovič Dostojevski

Idiot

Reditelj

Ivica Buljan

„Savremenost koju živimo vapi za knezom Miškinom naših dana. Kakva bi sudbina danas snašla tu naivnu, iskrenu dobričinu? Koje visoke krugove bi on zgražavao svojom nepromišljenom srdačnošću? Njegova idealna dobrota, samo je okrutnost za njegovo društveno i emotivno biće. Dostojevski je sa ironijskim otklonom svoj najlepši književni lik nazvao idiotom, a danas je takva ironijska distanca nemoguća: idealno dobar čovek današnjeg sveta, zaista jeste idiot, maloumnik vredan sažaljenja. On je neko ko bi bio prezren zbog toga što se usudio da svima naočigled upražnjava vrline koje društvo zapostavlja, a koje, to isto društvo – deklarat  ivno zastupa i uzdiže. Doslovan i dosledan, knez Miškin je idiot zbog toga što ne može da ne bude iskren, duševan i blag. Koga od nas nije snašla ta nezgodna okolnost da ispašta baš zbog onog najboljeg u sebi? Zbog najboljeg u nama, najviše se moramo pravdati. Možda su ipak vremena idiotska.“

Vladimir Tabašević

PREVOD: Jovan Maksimović

AUTOR DRAMATIZACIJE: Vladimir Tabašević

SCENOGRAF: Aleksandar Denić

KOSTIMOGRAF: Ana Savić Gecan

KOMPOZITOR: Mitja Vrhovnik Smrekar

SCENSKI GOVOR: dr Ljiljana Mrkić Popović

IGRAJU

Lizaveta Prokofjevna: MIRJANA KARANOVIĆ
Nina Aleksandrovna: VESNA ČIPČIĆ
General Jepancin: MILUTIN MILOŠEVIĆ
Knez Miškin: LUKA GRBIĆ
Nastasja Filipovna: JANA MILOSAVLJEVIĆ
Rogozin: NIKOLA MIJATOVIĆ
Aglaja Jepancina: IVA ILINČIĆ
Ganja: MILAN ZARIĆ
Aleksandra: TAMARA ALEKSIĆ
Adelaida/Varja: BOJANA STOJKOVIĆ
General Ivolgin: ALEKSANDAR JOVANOVIĆ
Tocki: IVAN ZABLAĆANSKI
Lebedev: NIKOLA MALBAŠA
Sluga / Ipolit: MILAN KOLAK

SARADNICI NA DRAMATIZACIJI: Manca Majeršić Sevšek, Vida Davidović

ASISTENT REDITELJA: Marta Voz

ASISTENT SCENOGRAFA: Danilo Mlađenović

ASISTENT KOSTIMOGRAFA: Igor Aleksić

ASISTENT KOMPOZITORA: Lazar Ciganović

INSPICIJENT: Zdravko Đekić

SUFLER: Jovana Matić

ORGANIZATOR: Ivana Jovović

Velika scena "Olivera i Rade"

kupi kartu

Reditelj

Ivica Buljan

Trajanje

180 minuta

PREMIJERA

20.2.2023

.

No items found.

1

/

9

21 Oct

20:00

Premijera

Idiot

Velika scena "Olivera i Rade"

Banja Luka

kupi kartu

GOSTOVANJE

RASPRODATO

16 Nov

19:30

Premijera

Idiot

Velika scena "Olivera i Rade"

kupi kartu

GOSTOVANJE

RASPRODATO

17 Nov

19:30

Premijera

Idiot

Velika scena "Olivera i Rade"

kupi kartu

GOSTOVANJE

RASPRODATO

18 Dec

19:30

Premijera

Idiot

Velika scena "Olivera i Rade"

kupi kartu

GOSTOVANJE

RASPRODATO

20 Dec

19:30

Premijera

Idiot

Velika scena "Olivera i Rade"

kupi kartu

GOSTOVANJE

RASPRODATO

2 Apr

19:30

Premijera

Idiot

Velika scena "Olivera i Rade"

kupi kartu

GOSTOVANJE

RASPRODATO

3 Apr

19:30

Premijera

Idiot

Velika scena "Olivera i Rade"

kupi kartu

GOSTOVANJE

RASPRODATO

7 Sep

19:30

Premijera

Idiot

Velika scena "Olivera i Rade"

kupi kartu

GOSTOVANJE

RASPRODATO

8 Sep

19:30

Premijera

Idiot

Velika scena "Olivera i Rade"

kupi kartu

GOSTOVANJE

RASPRODATO

22 Dec

19:30

Premijera

Idiot

Velika scena "Olivera i Rade"

kupi kartu

GOSTOVANJE

RASPRODATO

Prva pozorišna televizija na balkanu.