Konkurs za izbor tri nova dramska teksta u okviru pozorišnog projekta "Shadow Pandemic"

Konkurs za izbor tri nova dramska teksta u okviru pozorišnog projekta "Shadow Pandemic"

1.11.2022

Zagrebačko kazalište mladih, Hrvatska; Slovensko narodno gledališče Maribor - Festival Borštnikovo srečanje, Slovenija i Beogradsko dramsko pozorište, Srbija objavljuju:Konkurs za izbor tri nova dramska teksta u okviru pozorišnog projektaShadow Pandemic: Hidden VoicesSkriveni glasovi iz sjene pandemije / Skriveni glasovi iz senke pandemije / Skriti glasovi iz senke pandemijeKonkurs “Shadow Pandemic: Hidden Voices” za tri nova dramska teksta, kao i praizvedbu na široko postavljenu temu zlostavljanih i zanemarenih žena u pandemiji Covida - 19, raspisuje se u okviru projekta Skriveni glasovi iz senke pandemije, koji je sufinansiran od strane programa Creative Europe Programme (CREA) i finansiran od strane Evropske komisije.Zagrebačko kazalište mladih, Slovensko narodno gledališče Maribor - Festival Borštnikovo srečanje i Beogradsko dramsko pozorište kao partneri projekta raspisuju konkurs za neobjavljen i neizveden novi dramski tekst pisan na srpskom, hrvatskom ili slovenačkom jeziku, a na koji se mogu javiti dramske spisateljice. Odabrani tekstovi biće prevedeni na engleski jezik, objavljeni u on-line izdanju i otkupljeni, a predstavu će, u formi omnibusa, po nagrađenim tekstovima, kao sastavni deo projekta režirati rediteljka Selma Spahić. Predstava će biti izvedena u Beogradu, Zagrebu i Mariboru.A) Opšte propozicije:1. Pravo učešća na ovom Konkursu imaju osobe ženskog roda sa prebivalištem u zemljama EU kao i onih obuhvaćenih programom Kreativna Evropa (Island, Norveška, Albanija, Bosna i Hercegovina, Severna Makedonija, Crna Gora, Srbija, Gruzija, Moldavija, Ukrajina, Tunis, Jermenija)2. Svaka autorka može prijaviti samo jedan dramski tekst9.3. Tekst koji se prijavljuje na konkurs ne sme biti objavljen niti izveden u bilo kom obliku.4. Tekst mora biti pisan na srpskom, hrvatskom ili slovenačkom jeziku.5. Tekstove na ovaj Konkurs autorke prijavljuju pod punim imenom i prezimenom. Stručni žiri će tekstove birati pod anonimnim prijavama.6. Tekstovi se na srpskom ili hrvatskom, ili slovenačkom jeziku šalju u Word ili PDF formatu na adresu elektronske pošte: shadow.pandemic@zekaem.hr7. Izbor tri teksta za otkup i izvođenje napraviće stručna komisija koji se formira u sve tri članice projekta, a članovi Komisije 0su1. Vilma Štritof (SNG Maribor - Borštnikovo srečanje)2. Rok Andres (SNG Maribor - Borštnikovo srečanje)3. Biljana Srbljanović (BDP)4. Tanja Šljivar (BDP)5. Tomislav Zajec (ZKM)6. Selma Spahić (ZKM)7. Ivana Vuković (dramaturginja projekta)Sekretar Konkursa je Nikola Beban.8. Odabrani tekstovi biće prevedeni na engleski jezik, a njihove završne verzije će biti objavljene u elektronskom formatu na internet prezentaciji Projekta.9. Svaki od odabranih tekstova biće otkupljen u bruto iznosu od 4.400,00 €, uz napomenu da navedeni iznos sadrži sve poreze i doprinose.10. Sa autorkom odabranog teksta sklopiće se ugovor o autorskom delu ili ugovor o autorskoj saradnji.Potpisom ugovora, autorka prenosi na koproducente: Zagrebačko kazalište mladih, Zagreb, Teslina 7, Beogradsko dramsko pozorište, Mileševska 64A, Crveni krst, Beograd, Srbija i Slovensko narodno gledališče Maribor – Borštnikovo srečanje, Slovenska ulica 27, 2000 Maribor, Slovenija, vremenski i prostorno neograničeno i isključivo pravo iskorišćavanja odabranog dramskog teksta odnosno:- pravo prikazivanja pozorišne predstave nastale prema predmetnom dramskom tekstu, uživo na sceni, na televiziji ili bilo kojem drugom mediju, uključujući Internet i društvene mreže, putem domaćih ili stranih radijskih ili televizijskih programskih signala koji su namenjeni za javnost, kako bežično (uključujući satelit ) ili putem žica (uključujući kabl i mikrotalasni sastav).Potpisom ugovora Autorka garantuje koproducentima da ne postoje prava trećih lica koja bi na bilo koji način isključila, ograničila ili umanjila prava koproducenata i da je isključivi nositlac autorskih prava koja je ustupila ugovorom, i da ni jedno od prava koja su predmet Ugovora nije prethodno prenela na treće lice, te garantuje pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da će od koproducenata otkloniti eventualne osnovane zahteve trećih lica, koji bi im osporavali prava stečena na osnovu ovog sklopljenog ugovora.Propozicije konkursa biće navedene u ugovoru o autorskom delu ili ugovoru o autorskoj saradnji koji će se sklopiti sa autorkom teksta. Prijavom na konkurs autorka daje saglasnost na navedene uslove.11. Koproducenti se obavezuju da će prilikom priprema i prikazivanja predstave čuvati ugled izabranih autorki, kao i integritet njihovih tekstova.12. Koproducenti će u svemu čuvati moralna prava autorki, naročito pravo na zaštitu integriteta teksta.13. Dramske autorke prijavom na ovaj konkurs pristaju na mogućnost daljeg rada na sopstvenom tekstu sa rediteljkom i dramaturškinjom predstave, za vreme rada na predstavi, a u kontekstu potreba same predstave.14. Rok za slanje tekstova za koje se raspisuje ovaj Konkurs je 18. januar 2023. Tekstovi koji budu poslati nakon ovog roka neće se razmatrati.15. Zainteresovane autorke mogu postaviti pitanja vezana za konkurs slanjem poruke na adresu elektronske pošte: shadow.pandemic@zekaem.hrSva pitanja se prihvataju zaključno sa 5. 12. 2022. do 23:00 sata, a odgovori će biti objavljeni najkasnije do 15. 12.6 2022. do 23 sata na zvaničnoj internet prezentaciji projekta www. shadowpandemic.eu16. Rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnoj internet prezentaciji projekta www. shadowpandemic.eu najkasnije do 28. 02. 2023. do 23:00 sata.B) Preporuke1. Tekst može biti pisan za izvođenje u kontekstu dramskog ili postdramskog pozorišta.2. Zbog produkcijskijskih i postprodukcijski zahteva projekta, poželjno je da ukupni broj izvođača nije veći od pet osoba, kao i da tekstovi ne prelaze dužinu od 20 kartica teksta (1800 znakova s prazninama po stranici teksta).3. U okviru projekta Shadow Pandemic: Hidden Voices biće održana tri predavanja za zainteresovanu javnost,na kojima mogu učestvovati i dramske autorke zainteresovane za razgovor o temi projekta. Učešće zainteresovanih autorki na njemu nije obavezno već preporučljivo i neće uticati na krajnji izbor tri dramska teksta. Predavanje će moderirati dramaturškinja projekta Ivana Vuković.4. Dramaturško predavanje održaće se u sledećim terminima:1. MARIBOR - (23. i 24.11. u 11 sati SNG Maribor (sala?)2. BEOGRAD - 15. i 16.11. u 12 sati, BDP - probna sala3. ZAGREB - (datum, vrijeme, mjesto)Za učešće na predavanju pozivamo zainteresovane da prijave pošalju na:1. email adresa za kolegiju u Mariboru2. bdp@bdp.rs za kolegiju u Beogradu3. danijel.popovic@zekaem.com za prijavu na predavanje u ZagrebuC) Tematske preporukeShadow Pandemic: Hidden VoicesSkriveni glasovi iz sjene pandemije / Skriveni glasovi iz senke pandemije / Skriti glasoviiz sence pandemijeJučer je bio kraj svijeta.1. Sveta više nema.2. Čovečanstvo je završilo, ukinulo se, ugušilo se, zarazilo se, zapalilo se, istrulilo. Šta ostaje nakon takve invazivne vrste? Ide li planeta na godišnji? Plaču li zlatne ribice u akvarijumima? Ko muze krave? Ko bere jabuke? Da li će se snaći rasni psi? Čemu služe kuće? Koriste li jeleni autoput kao prečicu? Da li se postčovek sakrio u pećinu na vreme? Šta je sa turistima iz svemira? Da li je Mask pobegao u svemir? Dostavlja li Amazon i dalje? Dolazi li neka nova vrsta?3. Nege se čuju skriveni glasovi4. Čiji su se glasovi još više utišali? Čiji su glasovi nestali u sveopštoj buci javnog prostora od društvenih mreža do medija? Čiji glasovi više ne proizvode nikakav zvuk? Imamo li svi uopšte pravo na sopstveni glas?O čemu ti glasovi ćute? Šta bi rekli kad bi prišli bliže? Da li bismo ih čuli ako bi imali mikrofon? Megafon? Twitter? Evropsko finansiranje? Da li bi rekli išta artikulisano? Na kom jeziku? Imaju li jezik uopše? Koga briga? Žena nema vremena za to.5. Ženi ne bi trebalo da je važno šta se događa u troposferi, kamo li u egzosferi ili u skupštini. Raspada li se svet ili smo našli novu planetu. Oba scenarija za nju znače rad. Za druge. Svi scenariji za nju znače rad. Za druge. Inače,da li je to žena?6. Šta je žena kao uloga? Ko postaje ženom kad žene nema? Ili je žena uvek tu,jer bez nje nema ničega?7. Koja sva nasilja proizvode nametnute uloge i nametnute definicije žene, devojčice, curice, starice, devojke?48. #apokalipsa #novonormalno #dom #žene #četirizida #nasilje #đumbir #ostanikodkuce6 #menstruacija #prekovremeni #pandemija #plin #tb #rasplodnistroj #dezinficijens #krajsveta #eu #majka #online #priroda #uloga #žensko #policijskisat #smoothie #porodica #predstava #starica #strah #periruke #zoom #verbalnonasilje #rad #ljubav #javnozdravstvo #trećadob #jogging #tinejdžerka #radodkuće #solidarnost #domaćirad #govedina #vakcina #oporavak #inflacija #imunitet #škola #životinje #sloboda #ugroženagrupacija #kamenice #psihološkonasilje #detox #evropskifondovi #ekonomskonasilje #greenpeace #pcr #koncert #yoga #autorika #magarećemleko #curica

pročitaj još sličnih vesti

1

/

2

No items found.